Uw vastgoed goed.

Een stevige fundering is de basis voor uw vastgoed!


Het beheer en onderhoud van vastgoed valt of staat met een duidelijke meerjaren onderhoudsplanning (mjop, mop of mjob), opgesteld door middel van een juiste inventarisatie van hoeveelheden.